Google Gemma: Jazykový model přímo v prohlížeči díky MediaPipe

 Google Gemma nyní funguje i uvnitř webových stránek, tedy přímo v prohlížeči. Příkladem je integrace do MediaPipe, která nově umožňuje rozpoznávání jazyka, v němž uživatel píše, například do chatu. Informace se neposílají do cloudu, ale rozpozná je prohlížeč. Například, jestliže člověk píše česky, přepojí na českou podporu; pokud anglicky, pak na cizojazyčnou. Dále umožňuje klasifikaci věty, jak je člověk naštvaný (zatím pouze v angličtině).

Gemma v MediaPipe funguje na počítači, ale prohlížeč v mobilu na to ještě nestačí.

Vyzkoušejte:
https://mediapipe-studio.webapps.google.com/studio/demo/language_detector