chatGPT: OpenAI zvyšuje rychlost, eleminuje "lenost" a snižuje ceny.

OpenAI představila nové varianty modelů umělé inteligence a vylepšila své modely GPT-4 Turbo a GPT-3.5 Turbo. Také snížila ceny. Také chatGPT přestává být líbý


Jedná se o třetí snížení cen za méně než rok. OpenAI snížila náklady na vstup na $0,0005 za 1 000 tokenů a o 25 % snížila cenu za výstup na $0,0015 za 1 000 tokenů. Nový model dokončuje úkoly jako generování kódu důkladněji než předchozí model a má za cíl snížit případy 'lenosti', kdy model úlohu nedokončí.“

OpenAI také uvedla na trh dva nové modely pro programátory. Vkládání (embedding) je matematický výraz slov a konceptů, které model AI může použít k interpretaci konceptuálních vztahů. Vydání zahrnuje jak menší, tak efektivnější model, tak i větší a výkonnější variantu. Obě varianty využívají pokročilou techniku tréninku, která umožňuje vývojářům zkrátit vkládání pro efektivnější ukládání bez významné ztráty přesnosti. To umožňuje flexibilní implementaci v aplikacích a databázích. OpenAI také vylepšila svůj model pro moderaci obsahu, který filtruje škodlivý text jako součást svých bezpečnostních snah. K dispozici jsou také nové ovládací prvky, které umožňují uživatelům lépe spravovat klíče API a sledovat podrobné metriky využití pro účely fakturace.